Υγειονομική Υπηρεσία

 

 

Υγειονομική Υπηρεσία 
Στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων λειτουργεί Γραφείο Α’ Βοηθειών καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος και το προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας παρέχει τις πρώτες βοήθειες και την απαιτούμενη περίθαλψη στους μαθητές σε περιπτώσεις σοβαρής αδιαθεσίας, έκτακτων περιστατικών, τραυματισμών ή αιφνίδιας εμφάνισης κάποιας ασθένειας.


Το Γραφείο Α’ Βοηθειών είναι στελεχωμένο από γιατρό καθώς και από έμπειρη νοσηλεύτρια, η οποία βρίσκεται σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Ο ρόλος τους περιορίζεται στην παροχή πρώτων βοηθειών. Πέρα απ' αυτά:

·           Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης ή  εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, καλούνται οι κηδεμόνες να παραλάβουν το μαθητή.

·           Σε επείγοντα περιστατικά που πρέπει να διακομισθούν σε δευτεροβάθμιο κέντρο ιατρικών υπηρεσιών ή σε εξειδικευμένο γιατρό, καλούνται οι κηδεμόνες από την υγειονομική υπηρεσία. Αυτός που θα παραλάβει το μαθητή ενημερώνεται γραπτώς και υπογράφει στο ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Aσθενών. Αν οι κηδεμόνες δεν απαντούν ή είναι αδύνατη η άμεση προσέλευσή τους, καλείται ασθενοφόρο, ορίζεται από το Διευθυντή της βαθμίδας συνοδός δάσκαλος ή καθηγητής, ο οποίος συνοδεύει το μαθητή σε νοσοκομείο, προκειμένου να τύχει της απαιτούμενης περίθαλψης.   

·         Φάρμακα χορηγούνται μόνο με έγγραφη ιατρική συνταγή του θεράποντος ιατρού του μαθητή ή μετά από κλινική εξέταση από το/τη γιατρό του σχολείου μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση (όπως κεφαλαλγίες, έμμηνος ρήση, κ.α.) φάρμακα αναλγητικά καθώς και είδη ατομικής υγιεινής θα πρέπει να παρέχονται από τους γονείς  με δική τους ευθύνη.

·           Οι γονείς παιδιών τα οποία πάσχουν από χρόνιες ή σοβαρές ασθένειες, οφείλουν να προσκομίζουν γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού, για την καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων περιστατικών σχετικών με την πάθηση τους. Επίσης, για σοβαρές παθήσεις και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο/η γιατρός του σχολείου μας, οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν σχετική ιατρική  βεβαίωση κάθε εξάμηνο.    

Η νοσηλεύτρια και ο/η γιατρός επιτελούν το έργο τους με μεγάλη ευσυνειδησία προς τα παιδιά και για αυτό πρέπει όλοι (μαθητές, κηδεμόνες και προσωπικό) να διευκολύνουν το έργο τους και να μην τις επιβαρύνουν, αν δεν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη. Ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μαθητών που προσέρχονται με μεγάλη συχνότητα στο  Γραφείο Α΄ Βοηθειών με σκοπό να αποφύγουν την παρακολούθηση μαθημάτων, ενημερώνονται οι κηδεμόνες τους.

Ιατρικός έλεγχος κατά την εισαγωγή των μαθητών 
Κατά την εισαγωγή και εγγραφή κάθε μαθητή στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, οι κηδεμόνες οφείλουν βάσει του νόμου να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας και ιατρικές βεβαιώσεις. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη που πρόκειται να παρακολουθήσει ο μαθητής, αναφέρονται αναλυτικά στις ακόλουθες παραγράφους μαζί με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες:    
Απαιτούμενα Πιστοποιητικά για:

·         Εισαγωγή στην Α΄ Δημοτικού 
1.  Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Στο Ατομικό Δελτίο Υγείας πρέπει επίσης να αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης. 
2. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού του μαθητή. 
3. Οδοντολογική εξέταση (βρίσκεται στην προτελευταία σελίδα του Βιβλιαρίου Υγείας). 
4. Οφθαλμολογική εξέταση για έλεγχο οπτικής οξύτητας. 
5. Καρδιολογική εξέταση στο ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο. 
6. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού για παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

Εισαγωγή στην Γ΄ Δημοτικού 
1. Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Στο Ατομικό Δελτίο Υγείας πρέπει επίσης να αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης. 
2. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού για παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

Εισαγωγή στην Ε΄ Δημοτικού 
1. Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί. Στο Ατομικό Δελτίο Υγείας πρέπει επίσης να αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης. 
2. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού για παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

  Εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου 
1. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί, όπου πρέπει επίσης να αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης. 
2. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού για παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

 

Εισαγωγή στην Α΄ Λυκείου 
1. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. 
2. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού για παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

Διευκρινίσεις 
Ατομικό Δελτίο Υγείας 
Η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας καθορίζεται από Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. 58410/Γ4/14-6-2005), η οποία αναφέρεται σε πρόγραμμα παρακολούθησης και προαγωγής της υγείας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με αυτή:  
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών. Συμπληρώνεται από τον ιατρό που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του παιδιού(παιδίατρο ή οικογενειακό ιατρό / ιδιώτη ή ιατρό του Ε.Σ.Υ., του ασφαλιστικού φορέα, κτλ). Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών/τριών. 
Παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και κατατίθεται στην σχολική μονάδα κατά την έναρξη  του/της μαθητή/τριας στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου. Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο/η μαθητής/τρια θεωρείται αδικαιολογήτως απών/ούσα, καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες. 
Οδηγίες προς γονείς 
· Η στήλη «Παρατηρήσεις» και το ιστορικό μπορεί να συμπληρωθεί από εσάς ή τον παιδίατρο με συμπληρωματικές πληροφορίες, που θέλετε να αναφέρετε σχετικά με την υγεία του παιδιού, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, αν βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή, αν έχει έλλειψη ενζύμου G6PD κλπ. 
· Πριν από την κατάθεση του Ατομικού Δελτίου  στο  σχολείο παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται σε αυτό το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η ημερομηνία γέννησης και ιατρικής εξέτασης, καθώς και το ιατρικό πόρισμα. 
· Επίσης παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης. 
· Μπορείτε να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας από εδώ: 
Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού 
Ατομικό Δελτίο Υγείας Γυμνασίου 
Ατομικό Δελτίο Υγείας Λυκείου

Ιατρικά δικαιολογητικά 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν ιατρικά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και σε συναφείς αθλητικές ή αγωνιστικές δραστηριότητες. 
Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά για τη φοίτηση σε: 
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
Διευκρινίσεις & οδηγίες προς τους γονείς 
Έντυπα προς εκτύπωση 
Σημείωση: Για τη  Β΄ και τη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, καθώς και για τη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου, πρέπει να προσκομιστεί Ιατρική Βεβαίωση κατά το ίδιο διάστημα που προβλέπεται για τις άλλες τάξεις. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Ατομικό Δελτίο Υγείας 
Η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας καθορίζεται από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. 58410/Γ4/14-6-2005), η οποία αναφέρεται σε πρόγραμμα παρακολούθησης και προαγωγής της υγείας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με αυτή:  
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών. Συμπληρώνεται από τον ιατρό που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του παιδιού(παιδίατρο ή οικογενειακό ιατρό / ιδιώτη ή ιατρό του Ε.Σ.Υ., του ασφαλιστικού φορέα κτλ). Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών-τριών. 
Παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και κατατίθεται στην  σχολική μονάδα κατά την έναρξη του/της μαθητή/τριας στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου. Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο/η μαθητής/τρια θεωρείται αδικαιολογήτως απών/ούσα, καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.

Ιατρική βεβαίωση 
Ο ιατρός (παιδίατρος ή οικογενειακός) που παρακολουθεί το μαθητή συνήθως και έχει γνώση του ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού είναι απαραίτητο να το εξετάζει πλήρως, τουλάχιστον μία φορά ετησίως προληπτικά. Η εξέταση αυτή είναι πιθανό να αναδείξει σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν πρέπει να παραλείπεται.

 

Εγγραφές 2018-2019

Επισκέπτες

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
125
499
624
7704
875138
54.167.75.28
6
0
6